Co všechno obnáší rekonstrukce bytového jádra?

Zbavit se umakartového jádra, které už dávno neplní estetické ani funkční požadavky moderního bydlení, to je cílem mnohých, kteří se rozhodnou svůj byt vylepšit. Taková rekonstrukce je sice náročná, ale pokud se na ni dostatečně připravíte, vyvarujete se častých chyb, které realizaci brzdí, ale i prodražují. V tomto článku najdete všechny základní důležité informace o rekonstrukci bytového jádra, abyste mohli s předstihem vyřešit nejpalčivější otázky týkající se přestavby.

Umakart se hojně užíval především v 70. a 80. letech. Práce s ním totiž byla rychlá a snadná. Postupem času si však lidé stále více uvědomovali jeho nevýhody, a tak své koupelny začali rekonstruovat. Umakartové jádro je nejen vzhledově nevyhovující, ale také mnohem rychleji podléhá nebezpečným plísním, pro které je právě v koupelně vytvářeno vlhkem a teplem vhodné zázemí. Než bude rekonstrukce bytového jádra provedena, měli byste proto zvážit především to, co s umakartem provedete. A nejen to.

První krok rekonstrukce bytového jádra: rozhodnutí o umakartu

Umakart je papír tvrzený umělou pryskyřicí, z pohledu dnešních technologií je tak naprosto zastaralý a nekomfortní. I přesto, že je papír upravován pryskyřicí, stále je to jen papír, a tak je zcela zřejmé, co s ním dokáže udělat vlhkost a voda. Mnozí lidé se tak zhrozí, když pod umakartem naleznou rozsáhlé mapy plísní, ale jsou to jen logické následky používání tohoto materiálu. Vyplatí se ho proto zbourat a nahradit třeba oblíbeným sádrokartonem.

Jenže co dělat, když se na tak náročnou rekonstrukci necítíte? Ani tak nemusíte zoufat. Pokud vám u umakartového jádra vadí pouze jeho vzhled, jednoduše to vyřešíte obložením speciálními panely, co vypadají jako běžný obkladový materiál. Nutno ale podotknout, že taková rekonstrukce bytového jádra je jen poloviční a vlastně jen oddaluje nezbytnost postarat se o odstranění umakartu. To bude po čase nevyhnutelné. I proto je mnohem lepší přemýšlet o zděné koupelně již od počátečních úvah o realizaci.

Zděná koupelna představuje nejlepší řešení

Rekonstrukce bytového jádra může zachovat původní rozvržení prostoru, nebo vytvořit zcela nové dispozice. Zpravidla se jedná o rozhodnutí, zda ponecháte WC samostatně, či ho zahrnete do koupelny. Tím je možné ušetřit spoustu místa a koupelnu zvětšit. Toho lze dosáhnout i změnou dispozic vůči k chodbě nebo předsíni. Je však jasné, že náročnější projekt bude vyžadovat práci odborníků. I když šikovný kutil si v mnohém dokáže pomoci sám, stavební zásahy je třeba řešit skrze profesionály. Co se týče ceny kompletní rekonstrukce bytového jádra, tak ta se pohybuje řádově od 50 000 Kč výše, záleží samozřejmě na rozměrech místnosti a konkrétních požadavcích.

Jaký stavební materiál zvolit?

Jak už bylo zmíněno na řádcích výše, jedním ze stěžejních rozhodnutí je volba materiálu, z něhož svou novou koupelnu vybudujete. Mimo již vzpomínaného sádrokartonu se nabízí i tvárnice. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody:

Materiál

Výhody

Nevýhody

Sádrokarton

 • menší váha příčky
 • rychlá montáž
 • jednoduché vedení elektroinstalace
 • nižší pořizovací náklady
 • minimální akustická izolace
 • náročné instalování nábytku do sádrokartonu

Tvárnice

 • odolnější příčka
 • dobrá akustická izolace

 

 • vyšší váha příčky
 • časově i finančně náročnější výstavba

V rozhodování o materiálu by vám měli pomoci i údaje o nutnosti dalších zásahů při rekonstrukci bytového jádra. V tomto ohledu tak neopomíjejte stav rozvodů elektřiny a vody. Budou-li vyžadovat výměnu, je vhodnější zvolit levnější sádrokarton, jehož montáž je snadnější, a tak se rekonstrukce bytového jádra zbytečně neprodraží a neprodlouží.

Základem rekonstrukce bytového jádra je kvalitní projekt

S rekonstrukcí pomůže nejen stavební firma, ale také koupelnové studio. Tam si můžete nechat zpracovat 3D projekt, kdy se vaše představy promítnou ve speciálním počítačovém programu, aby bylo možné vyvarovat se nedostatkům a překážkám. V takovém případě si nachystejte všechny důležité údaje – rozměry místnosti, umístění dveří, vzdálenosti jednotlivých prvků a další hodnoty, které ovlivňují konečné možnosti rozmisťování vybavení.

Mimo praktického návrhu by odborníci měli pomoci i s orientací v souvisejících normách a předpisech, aby rekonstrukce bytového jádra odpovídala nejen legislativním požadavkům, ale také nárokům z hlediska komfortu. Oproti přestavbě provedené svépomocí pak máte jistotu záruky a v případě objevení nějaké závady bude o její odstranění řádně postaráno. Ne vždy totiž platí, že když si něco uděláte sami, bude to levnější. Záleží samozřejmě na rozsahu a náročnosti zamýšlených kroků.

Rekonstrukce bytového jádra z hlediska předpisů

Je tedy jasné, že při provádění rekonstrukce bytového jádra je nutno počítat i s administrativními kroky. Jak už bylo připomenuto výše, odborníci by vám měli poradit s tím, co je a není potřeba zařídit. I tak se ale vyplatí mít o povinnostech povědomí. Základním pravidlem je, že pokud úpravy vykonané v rámci rekonstrukce stavebního jádra nezasáhnou do nosných konstrukcí, nezmění vzhled stavby, způsob jejího užívání nebo vliv na bezpečnost, netřeba záměr ohlašovat, ani si pořizovat stavební povolení. O tom, zda skutečně nemusíte stavební úřad s postupem seznamovat, by měl rozhodnout odborník, který bude rekonstrukci vést. Nechcete-li se na něj spoléhat, navštivte příslušný stavební úřad a na danou skutečnost se pořádně informujte. V žádném případě zákon neobcházejte, pokud budete provádět zásahy, které je nutné minimálně ohlásit, bez patřičných legislativních kroků, vystavujete se velkému riziku, že s vámi bude konáno správní řízení a budete muset zaplatit pokutu. Ta se může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun, a tak by se vám celá rekonstrukce bytového jádra mohla oproti původnímu plánu nečekaně prodražit. Nemá tedy žádný smysl se těmto nutným krokům vyhýbat.

Jak jsou chápány změny v povaze stavby?

Výše bylo vzpomenuto, že pokud bude rekonstrukce bytového jádra provedena tak, že nijak nezmění stávající charakter stavby, nemusí být přestavba obydlí posuzována z hlediska vlivu na životní prostředí. Nechte si však vždy zkontrolovat, zda zamýšlené kroky nezasáhnou do statiky bytu či požární bezpečnosti. Jestliže stavebník zjistí, že postup, kterým bude rekonstrukce bytového jádra prováděna, do těchto parametrů zasáhne, musíte vyřídit stavební povolení. Následující body vám proces získávání stavebního povolení přibližují:

 • veškeré potřebné informace najdete v zákoně č. 183/2006 Sb.
 • kompletní vyřízení může trvat i několik měsíců
 • k vyřízení potřebujete doklad o vlastnictví nemovitosti, projektovou dokumentaci, vyjádření účastníků stavebního řízení, prohlášení o odborném dozoru
 • formulář žádostí získáte na stavebním úřadě a na internetu
 • posouzení by mělo proběhnout do 30 dnů
 • nemáte-li čas stavební povolení vyřizovat, může vám ho zajistit externí firma, kterou tímto pověříte

Rekonstrukce bytového jádra – kdy je tedy nutno záměr ohlásit?

Pokud stále nevíte, co si představit pod termínem „změna užívání stavby“, pak se jedná například o rekonstrukci, kdy se kvůli změně dispozicí koupelny omezí třeba kuchyně nebo chodba. Typicky se jedná o rekonstrukce, při kterých se spojuje toaleta s koupelnou. Takové úpravy je nutno přinejmenším ohlásit. O tom, zda by vyžadovaly stavební povolení, opět rozhoduje to, jak rozsáhlé by byly a zda by nějak ovlivnily zmiňovanou statiku nebo požární bezpečnost. Pokud se jedná o hromadně prováděnou rekonstrukci v celém domě, pak je možno změnit třeba půdorys šachty, v opačném případě nikoliv.

Rekonstrukce bytového jádra v rámci celého domu je vůbec nejlepší možností, jak mít s úpravami obydlí co nejméně starostí. Také je možné obdržet hromadnou slevu a o dozor se postará ten, kdo dané budovy spravuje. Dejte si pozor na případ, kdy rekonstrukci chcete provést v pronajatém bytě. V takovém případě se budete muset zavázat k tomu, že po ukončení nájmu nebudete vyžadovat náhradu vynaložených nákladů.

Výběr firmy

Než se rozhodnete pro konkrétní firmu, nechte si vypracovat několik nabídek od různých společností, abyste mohli zvolit nejvýhodnější možnost. V předběžném návrhu proto požadujte:

 • termín vyhotovení
 • orientační cenu
 • sankce za nedodržení termínu
 • případný typ kompenzace za překročení limitu nákladů
 • informace o materiálu a jeho spotřebě

Jakmile se pro nějakou nabídku rozhodnete, budete sepisovat smlouvu o díle. V ní určitě nesmí chybět tyto náležitosti:

 • údaje o vyhotoviteli a zadavateli
 • rozsah práce
 • termín zahájení a ukončení
 • cena
 • sankce v případě prodlevy

Rekonstrukce bytového jádra je bezesporu vítanou investicí, co se v konečném důsledku promítne do spokojenosti s bydlením. Pokud se dopředu seznámíte se všemi potřebnými úkony a kroky, pak jistě výsledek naplní všechna očekávání. Nezapomeňte ovšem na to, že při plánování rozpočtu je nutné vytvořit si i určitou finanční rezervu, která pokryje případné nečekané komplikace. Nikdy totiž nemůžete vědět, v jakém stavu koupelna skutečně je. To uvidíte až ve chvíli, kdy v ní rekonstrukce započne.

 

Dům

Palivové dřevo musí bý...

Palivové dřevo je žádanou komoditou. Jeho výhřevnost se snižuje s vlhkostí, p......

Domácí větrná elektrár...

Větrnou energii využívá člověk již po mnoho staletí. Česká republika však nep......

 • Klepadlo dodá dveřím půvab a šar...
 • Trápí vás hlodavci? Vyžeňte je z...
 • Infrasauna finskou saunu nenahra...
 • Archiv této sekce >

  Byt

  Robotické vysavače usn...

  Díky moderním technologiím už se nemusíte přemlouvat k úklidu domácnosti. Pra......

  Jakou barvou vymalovat...

  Již staří Egypťané na sobě pozorovali změny nálad, když byli ve společnosti u......

 • LED žárovky – investice přinášej...
 • Růžové kombinace jsou nejvhodněj...
 • Infrapanely ohřívají okolní před...
 • Archiv této sekce >

  Finance a náklady

  Poplatek za odvoz komu...

  Poplatky za svoz komunálního odpadu platí obci lidé s trvalým bydlištěm v obc......

  Americká hypotéka je v...

  Hypoteční úvěry jsou obecně půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti, ......

 • Darovací smlouva na nemovitost j...
 • Daň z nemovitosti si určují obce...
 • Hypotéka pomůže splnit si sen, a...
 • Archiv této sekce >

  Stavba a rekonstrukce

  Podlahové topení - úsp...

  Mezi výhody podlahového topení patří jednoznačně úspora za vytápění bytu či d......

  Životnost povrchu prod...

  Nejen podlahy lze ošetřit speciální barvou určenou pro betonové povrchy. Nátě......

 • Lehké střešní krytiny jsou vhodn...
 • Plná pálená cihla je tradičním a...
 • K vyrovnání podlahy poslouží sam...
 • Archiv této sekce >

  Zahrada

  Podzimní zátiší oživí ...

  Na českých zahradách a zákoncích se začínají rozmáhat okrasné dýně. Tyto plod......

  Pro zpevnění plochy na...

  Pokud potřebujete zpevnit plochu, abyste po ní mohli jezdit autem, ale stále ......

 • Lávové kameny na gril aneb grilo...
 • Houby lze pěstovat i doma
 • Pro lenošení na zahradě poslouží...
 • Archiv této sekce >

  Chaty a chalupy

  Domácí udírna se hodí ...

  Pokud patříte mezi milovníky uzeného masa či jiných uzených pokrmů, nemusíte ......

  Kachlová kamna dodají ...

  Pravá kachlová kamna jsou nejen příjemným zdrojem tepla, ale zároveň i okrasn......

 • Kanadský šindel se hodí i na stř...
 • Mobilní domy – chaty na podvozku...
 • Sruby a roubenky – stavby s příj...
 • Archiv této sekce >
  Menu